Mức giá rẻ nhất thị trường

Cá nhân

/tháng

  • Tối đa 20 phòng
  • Hoàn toàn miễn phí
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp

Từ 269.000đ/tháng

  • 269000đ cho 50 phòng đầu tiên
  • 4.000đ cho mỗi phòng tiếp theo
  • Tối đa 100 phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
Đăng ký ngay

Đối tác

Từ 489.000đ/tháng

  • 489.000đ cho 100 phòng đầu
  • 3.000đ cho mỗi phòng tiếp theo
  • Không giới hạn phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
Đăng ký ngay

Số lượng phòng lớn hơn 100?

Đăng ký ngay gói cước đối tác, với đầy đủ các chức năng, không giới hạn số phòng và mức giá cực kỳ ưu đãi

Liên hệ ngay