Mức giá rẻ nhất thị trường

Cá nhân

/tháng

  • Tối đa 10 phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
  • Chuyên viên hỗ trợ 24/7
Đăng ký ngay

Cơ bản

50.000đ/tháng

  • Tối đa 20 phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
  • Chuyên viên hỗ trợ 24/7
Đăng ký ngay

Cơ bản 2

95.000đ/tháng

  • Tối đa 30 phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
  • Chuyên viên hỗ trợ 24/7
Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp 1

135.000đ/tháng

  • Tối đa 40 phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
  • Chuyên viên hỗ trợ 24/7
Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp 2

215.000đ/tháng

  • Tối đa 60 phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
  • Chuyên viên hỗ trợ 24/7
Đăng ký ngay

Cao cấp

320.000đ/tháng

  • Tối đa 80 phòng
  • Quản lý thêm mới nhân viên
  • Quản lý phòng, nhà trọ
  • Quản lý dịch vụ điện nước
  • Quản lý hóa đơn, gửi hóa đơn sms
  • Báo cáo chi tiêu, thống kê
  • Chuyên viên hỗ trợ 24/7
Đăng ký ngay

Số lượng phòng lớn hơn 80?

Đăng ký ngay gói cước ĐỐI TÁC, với đầy đủ các chức năng, không giới hạn số phòng và mức giá cực kỳ ưu đãi

Liên hệ ngay