LalaHome - Chính sách bảo mật

1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

LalaHome cam kết sẽ bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng theo Chính sách bảo mật này và theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam; nỗ lực cao nhất và tiến hành các biện pháp quản lý, kỹ thuật thích hợp và cần thiết để bảo đảm các thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép, không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, LalaHome không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công dẫn đến dữ liệu cá nhân của khách hàng bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy, LalaHome sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật thông tin thanh toán của khách hàng: LalaHome sẽ bảo đảm an toàn, bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng, bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của LalaHome.

LalaHome yêu cầu các khách hàng khi đăng ký/mua sản phẩm với tư cách thành viên Trang thông tin điện tử, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan theo yêu cầu của LalaHome, bao gồm nhưng không giới hạn ở: họ và tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán (nếu có)…, và chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của những thông tin trên. Bằng việc đăng ký mua sản phẩm và điền đầy đủ các thông tin cá nhân cần thiết khi được yêu cầu và nhấp chuột vào hộp “Tôi đồng ý” dành riêng cho Chính sách bảo mật này, thành viên đó được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ các quy định trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của Trang thông tin điện tử này. LalaHome không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân do thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác, đầy đủ và hợp pháp, và thành viên đó không xác nhận đồng ý với chính bảo mật thông tin cá nhân khách hàng của website.

2. Hướng dẫn sử dụng Chính sách bảo mật

Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân và luôn cố gắng minh bạch về vệc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin của bạn. Chính sách bảo mật này cung cấp cái nhìn tổng quan về các nguyên tắc thu thập thông tin của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng dịch vụ của LalaHome, tức là bạn đã hoàn toàn đồng ý về Điều khoản sử dụng và bạn đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật này của chúng tôi

3. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn

Để tạo tài khoản trên LalaHome và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cần thu thập và xử lý một số thông tin của bạn. Tùy thuộc vào từng Dịch vụ, bạn phải cung cấp các thông tin bao gồm:

  • Họ tên, địa chỉ Email, số điện thoại, quốc gia cư trú, thông tin đăng nhập và mật khẩu nếu bạn đăng ký với tư cách là người dùng dịch vụ hoặc đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ chúng tôi, tải và gửi nội dung thông qua LalaHome hoặc nếu bạn liên hệ với chúng tôi;
  • Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm một số giấy tờ như hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc chứng minh nhân dân nhằm xác minh lại danh tính của bạn;
  • Thông tin bạn gửi cho chúng tôi (ví dụ: khi bạn yêu cầu hỗ trợ, các câu hỏi, nhận xét hoặc báo cáo sự cố);

4. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích sau:

  • Bảo mật tài khoản của bạn và bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm xác minh danh tính của người tạo, ngăn chặn gian lận và lạm dụng);
  • Cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn, cải thiện và quảng bá Dịch vụ của chúng tôi;
  • Cho phép chúng tôi quản lý tài khoản của bạn và liên hệ với bạn;
  • Để theo dõi và phân tích số lượng người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, từ đó cải thiện các hoạt động của LalaHome và cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tốt nhất.

5. Lưu lại thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin của bạn khi tài khoản của bạn vẫn còn hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách này và trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các quy định của chúng tôi cũng như giải quyết tranh chấp, thực hiện các thỏa thuận của chúng tôi và bảo vệ quyền lợi của LalaHome

6. Quyền của bạn

Chúng tôi liên lạc với bạn chỉ khi bạn muốn liên lạc với chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ gửi email đến bạn ở mức tối thiểu nhất. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn email liên quan đến các giao dịch của bạn trên LalaHome và các thông báo liên quan đến Dịch vụ khi cần thiết.

7. Thông báo qua email và điện thoại

Bạn có quyền truy cập, sửa chữa và yêu cầu xóa thông tin cá nhân khi bạn muốn. Và tất cả người dùng LalaHome có quyền quản lý thông tin cá nhân của họ trong phần cài đặt tài khoản.

8. Bảo mật

Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi vì vậy chúng tôi nỗ lực bảo vệ bạn khỏi hành vi truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin của bạn. Tuy nhiên, không có phương pháp bảo mật nào là hoàn toàn an toàn, vì thế LalaHome không thể đảm bảo dữ liệu của bạn an toàn tuyệt đối. Thông tin tài khoản của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn nên chọn cẩn thận và giữ an toàn.